Veelgestelde vragen (FAQ)

Er zijn veel producten beschikbaar voor uw centrale stofzuiger om u te helpen uw huis nog sneller en efficiënter schoon te maken.

Wat is het verschil tussen centrale stofzuigers met of zonder zak?

Wat deze twee soorten centrale vacuümsystemen onderscheidt, is fundamenteel hun filtratiemethode. Zakloze centrale stofzuigers werken met een cycloonfiltersysteem, dat het stof van de lucht scheidt en door middel van een middelpuntvliedende kracht het stof direct op de bodem van de reservoir afzet. Een wasbare voorfilter houdt fijn stof tegen en de Cyclofilter (wasbaar in de machine en met antimicrobiële behandeling) vangt microdeeltjes op en voorkomt de groei van schimmels en bacteriën.

De centrale stofzuigers met zakken werken met elektrostatische wegwerpzakken die stof opvangen en zorgen voor een maximale en constante zuigkracht. Ten slotte vangt de Cyclofilter met antimicrobiële behandeling de stofmicrodeeltjes op. Bezoek onze sectie over filtratie om het juiste model te kiezen.

Welk gereedschap heb ik nodig om mijn centraal stofzuigsysteem te installeren?

Voor de installatie van het leidingnet is alleen basis gereedschap nodig: een kleine zaag of pijpsnijder, een buizen ontbramer, veiligheidsbril, oorbescherming, lijm, potlood en/of stift.

Moet ik controles uitvoeren voordat ik mijn centrale stofzuiger voor de eerste keer gebruik?

Ja, het is altijd raadzaam om te controleren of de stofzuiger correct is aangesloten op het leidingnet en of de laagspanningskabel correct in de connector is gestoken. We raden u ook aan de volledige instructiehandleiding te lezen en de onderdelen ervan te controleren . Zorg ervoor dat de zak en filters in goede staat verkeren en correct zijn geïnstalleerd. Controleer ook of de contacten goed zijn afgedicht.

Wat moet ik doen als mijn bedieningspaneel niet opstart?

Ja, het is altijd raadzaam om te controleren of de stofzuiger correct is aangesloten op het leidingnet en of de laagspanningskabel correct in de connector is gestoken. We raden u ook aan de volledige instructiehandleiding te lezen en de onderdelen ervan te controleren . Zorg ervoor dat de zak en filters in goede staat verkeren en correct zijn geïnstalleerd. Controleer ook of de contacten goed zijn afgedicht.

Wat moet ik doen als mijn centrale stofzuiger niet stopt?

Er zijn verschillende redenen waarom uw centrale stofzuiger niet stopt. Het kan zijn dat de aan/uit-slang of de elektrische aansluiting is beschadigd. Controleer of de slang correct in het contact is gestoken. Raadpleeg de instructiehandleiding of neem contact op met onze technische dienst om deze problemen op te lossen .

Wat moet ik doen als ik merk dat de zuigkracht van mijn centrale stofzuiger afneemt ?

Verschillende factoren kunnen de zuigkracht beïnvloeden. Controleer eerst of de zak of het reservoir niet vol is, of het reservoir correct is geplaatst. De filters moeten mogelijk worden schoongemaakt of vervangen, of ze verstoppen de motor. Controleer of een van de contacten niet goed is gesloten. Ook is het mogelijk dat de slang beschadigd is of dat er een verstopping in het leidingnet is ontstaan. Raadpleeg de instructiehandleiding of neem contact op met onze technische dienst om een van deze problemen op te lossen .

Kan ik vloeistoffen opzuigen met mijn Cyclovac centrale stofzuiger?

Nee, uw centraal stofzuigsysteem is ontworpen om alleen droge stoffen op te zuigen. Het is goedgekeurd door certificeringsinstanties voor droog gebruik. In het geval dat u per ongeluk vloeistoffen opzuigt, haalt u de stekker uit het stopcontact, maakt u de stofbak leeg en reinigt u deze met een droge doek. Sluit de slang weer aan op het contact waarmee de vloeistof werd opgezogen om het vocht af te voeren.

Welke andere materialen mogen niet worden gestofzuigd behalve vloeistoffen?

Het wordt sterk afgeraden om materialen zoals cement of fijnstof op te zuigen, aangezien deze in de motor kunnen sijpelen en deze kunnen beschadigen. Als ze per ongeluk zijn gestofzuigd, maak de filters dan onmiddellijk schoon en neem contact op met de technische dienst om schade te controleren. Houd er rekening mee dat om de garantie op reparatie of onderhoud van de motor te behouden, de centrale stofzuiger alleen mag worden gerepareerd door geautoriseerd technisch personeel en met verbruiksartikelen van Cyclovac zelf!

Wanneer moet ik de zak van mijn centrale stofzuiger vervangen?

U moet de zak vervangen als deze vol is. Afhankelijk van het gebruik van het apparaat kan dat variëren. Voor de GX-serie geeft de ACL DataSync-monitor aan de voorkant van het apparaat het juiste moment aan voor het wisselen van de zak. Om de garantie van uw apparaat te garanderen, dient u alleen de originele Cyclovac vervangende zakken te gebruiken.

Wat moet ik doen om de centrale stofzuiger opnieuw te starten nadat ik de zak heb vervangen?

U hoeft alleen maar de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt te houden.

Hoe vaak moet ik het filter in mijn stofzuiger vervangen?

Op modellen zonder zak wordt regelmatig onderhoud van het filtersysteem aanbevolen om maximale prestaties te garanderen. We raden aan om het anti-blokkeer filter elke keer dat het reservoir wordt geleegd of bij elke seizoenswisseling te reinigen. De Cyclofilter MD, van zijn kant, kan elke 4 keer dat het reservoir wordt geledigd of eenmaal per jaar worden gewassen. Beide filters zijn machinewasbaar in koud water en zonder bleekmiddel en mogen op lage temperatuur worden gedroogd. Controleer voordat u ze vervangt of ze niet lek of beschadigd zijn. Gebruik alleen originele Cyclovac-verbruiksartikelen om uw garantie te behouden.

Hoe vaak moet ik het ronde filter op de modellen (E100, GS110, GS110 en Axess) vervangen?

De ronde filter tussen de motor en de zak moet ongeveer om de drie zakwissels of indien nodig worden vervangen. Gebruik alleen originele Cyclovac-verbruiksartikelen om de garantie te behouden.

Welk onderhoud heeft mijn centrale opvangbak nodig ?

Het reservoir moet regelmatig worden onderhouden om maximale prestaties te garanderen. Het wordt aanbevolen om de afvalbak minimaal elk seizoen te legen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Koppel voor het verwijderen de besturingseenheid los van de voeding, ontgrendel vervolgens de twee clips en maak de container leeg. Plaats het reservoir terug en sluit de twee clips.

Wat is het koolstoffilter en wanneer moet ik dit vervangen?

Onze gepatenteerde en unieke koolstofstoffilter vangt het fijne stof op dat vrijkomt door de motor en dat zich normaal op het oppervlak van de aandrijfeenheid nestelt. We raden u aan het filter om de drie keer leegmaken van de stofbak te vervangen. Op de DL- en GX-serie geeft het DataSync LCD-scherm aan de voorkant van het bedieningspaneel een melding wanneer de vervanging nodig is.

Hoe vervang ik het koolstoffilter?

Om de koolstoffilter te vervangen, trekt u het lipje eronder uit en tilt u het filterdeksel op. Verwijder de gebruikte filter en gooi deze weg. Plaats de nieuwe filter en zorg ervoor dat de pijlen naar boven wijzen. Sluit het deksel en klik het lipje op zijn plaats.

Moet de motor van mijn stofzuiger na verloop van tijd gesmeerd worden?

Nee. Cyclovac-motoren hebben geen smering nodig. Elke motor is uitgerust met koolborstels die normaal slijten en kunnen worden vervangen. We raden aan om uw apparaat om de 5 of 6 jaar te laten onderhouden door een servicecentrum.

Is het aan te raden om een uitlaat aan de buitenkant van mijn centrale stofzuiger te installeren ?

Ja, indien mogelijk wordt om verschillende redenen aanbevolen een uitgang naar buiten te installeren. Het vermindert het het geluidsniveau van de besturingseenheid en in het geval van een zakbreuk of filterbeschadiging, elimineert het ziektekiemen of bacteriën naar buiten. Ten slotte wordt de warmte die door de motor wordt gegenereerd omgeleid naar buiten.

Zijn mijn Cyclovac-accessoires gegarandeerd ?

Ja, Cyclovac-accessoires hebben een garantie van 2 jaar, als volgt: als tijdens deze periode een accessoire een fabrieksfout vertoont, hoeft u deze alleen samen met de aankoopfactuur terug te sturen naar uw Cyclovac-dealer. De accessoires worden vervangen of gerepareerd, volgens de voorwaarden van de garantie. Deze garantie dekt niet de gebruikelijke slijtage van een bepaald onderdeel, zoals riemen,, haar, rollers of lagers, noch het misbruik ervan. Geldt alleen voor huishoudelijk gebruik.

Wat moet ik doen als de knipperende LED boven het zakpictogram aangeeft dat mijn filterzak moet worden vervangen?

Als de LED (Light Emitting Diodes) boven het Bag-pictogram knippert, controleer dan de zak en vervang deze indien nodig. U moet uw volle zak vervangen door een Cyclovac elektrostatische zak die u gemakkelijk bij een erkende dealer kunt krijgen. Om het knipperlicht te stoppen, drukt u gedurende 1 seconde op de aan/uitknop op de handgreep van de slang en op de resetknop aan de voorkant van de stofzuiger.